Storitve

Izkopi

Vzdrževanje in izgradnja cestišč

Sanacije plazov

Prevozi materialov

Sanacije objektov

Izgradnja kamnitih in betonskih škarp

Urejanje okolic

Drenažiranje

Izravnava in saniranje kmetijskih zemljišč

Izgradnje športnih objektov

Izgradnja komunalnih vodov

Čiščenje in mulčenje zaraščenih površin

Obžagovanje drevja ob robu gozdov

Izravnava in saniranje kmetijskih zemljišč

Obžagovanje drevja ob robu gozdov

Zadnji projekti

25+ 25+

Delovnih

strojev

1000+ 1000+

Zaključenih

del

300+ 300+

Zadovoljnih

strank

22+ 22+

Let delovnih

izkušenj